Toàn bộ Luật Tạng sắp theo tập, từ T71 đến T82
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
Bộ Luật dành riêng cho chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính mong chư Tôn Đức ghi danh tại đây
 
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Monday, 04 March 2024
3503883
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1624
917
2541