Ngày nay có thể nói, đại đa số Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam đều nhận thấy, Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt là nhu cầu hết sức bức thiết, vì hai lý do:

Thứ nhất, hầu như các nước Phật Giáo Châu Á, kể cả Lào và Campuchia, đều đã có Đại Tạng Kinh riêng của họ, lẽ ra Phật Giáo Việt Nam cũng đã có từ lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa, điều nầy chứng tỏ Phật Giáo Việt Nam đã thua kém Phật Giáo các nước bạn rất xa. Đó là điều mà giới Phật Giáo Việt Nam, đặc biệt là giới xuất gia càng phải quan tâm suy nghĩ. 

Thứ hai, khả năng học tập, nghiên cứu Phật Pháp trực tiếp qua Đại Tạng Kinh chữ Hán có thể mỗi ngày một sút giảm dần, như vậy nếu không có được một bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh và gấp rút thì e các thế hệ học Phật tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, học hỏi, về lâu về dài sự phát huy Phật Pháp ở Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng nếu không muốn nói là hạn chế. 

Tôi nhấn mạnh, Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh có nghĩa là ở Việt Nam tuy đã có một số lớn kinh điển Hán văn được dịch sang chữ Việt rồi, nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ, chưa được tổ chức thành hệ thống hẳn hoi cho đúng với danh nghĩa là Đại Tạng Kinh như tạng chữ Hán, để truyền trì cho đời sau. Hơn nữa "hoàn chỉnh" còn có nghĩa là Đại Tạng Kinh chữ Việt phải gồm đủ Kinh Luật Luận và những tác phẩm chú thích, sớ giải v.v... của các bậc Tổ Sư, Tiền Bối và của các học giả cận đại. 

Nay tôi được biết, Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh, Tiến sĩ Triết học, hiện đang sống ở Đài Loan, phát nguyện đứng ra tổ chức phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh chữ Việt, Hoà Thượng đã hoạch định một chương trình phiên dịch, ấn loát qui mô, công việc đang được tiến hành một cách thuận lợi đều đặn. Tôi vô cùng hân hoan và nhất tâm tuỳ hỷ.

Đây là sự nghiệp lớn lao, công đức cũng vô lượng không phải sức của một người có thể chu toàn, mà phải cần sự hổ trợ của nhiều người. Cái khó trước kia là ở chổ chưa có ai đề xuớng và đứng ra gánh vác trách nhiệm, cho nên dù có người muốn hổ trợ cũng không biết về đâu, nay đã có Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh, đầy đủ khả năng và điều  kiện, đứng ra cáng đáng công việc to lớn nầy, nên tôi chí thành tha thiết thỉnh cầu chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, Phật Tử Việt Nam trong và ngoài nước, hảy phát đại tâm hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh bằng hai cách :

- Tích cực tham gia vào công trình phiên dich, hiệu chính, chứng nghĩa, góp ý v.v...

- Hỗ trợ tài chánh, tuỳ theo khả năng, cho công trình ấn loát, xuất bản v.v... 

Đây là việc chung có ảnh hưởng rất lớn đối với tiền đồ Phật Giáo Việt Nam, tôi ước mong Quý vị sốt sắng tham gia để phúc quả to tát nầy được viên mãn.

Sự nghiệp phiên dịch và xuất bản Đại Tạng Kinh chữ Việt khi được hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triễn nền văn học Phật Giáo Việt Nam lên ngang tầm địa vị của các nước Phật Giáo trên thế giới.

Nguyện cầu Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Hộ pháp thiện thần gia hộ cho Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh và toàn thể Quý vị mạnh thường quân hộ trì Chánh Pháp mau thành tựu đại nguyện.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Tác Đại chứng minh.

Làm tại Sài Gòn, ngày 16/12/1998.

Sa Môn Thích Quảng Độ (ký tên).

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Thursday, 20 June 2024
3706769
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
830
1758
7131