Bộ Phật Quang Đại Từ điển 

Đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy viên hội ở Đài Loan biên soạn trong mười năm ròng và do đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ phiên dịch gồm bảy triệu chữ giải thích các từ đề mục, kèm theo chữ Hán và chữ Phạn tương đương...và do Ngài đại lão Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh, Đệ Nhị Tăng Thống giáo hội Phật Giáo Linh Sơn thế giới chủ trương in và phát hành. Bộ đại tự điển gồm 6 cuốn + 2 mục lục, in trên bìa cứng mạ vàng, toàn bộ đóng thành hộp và ấn loát tuyệt đẹp, giấy thật tốt. Người dốc tâm học Phật, Thiện tri thức, nghiên cứu sinh về Phật học nên có bộ Phật Quang Đại Từ điển trong nhà hầu giúp cho qúy vị thấu đạt kinh điển và có được sự thông suốt về nguồn gốc các từ ngữ Phật giáo sử.

Phật Quang Đại Từ điển sắp theo vần

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ Đ ] [ E ] [ G ] [ H ] [ I ]
 
[ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ S ] [ T ]
 
 [ r ] [ u] [ v ] [ x] [ y]

 Những chữ màu xanh : r, u, v, x, y thiếu bản gốc, Kính mong Chư Thiện hữu tìm giúp cho.

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Tuesday, 23 July 2024
3927449
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
8127
7523
20456