toan bo lspbdtkHinh LSPBDTK 1000x200
KINH TANG bout
bo a ham
bo ban duyen
bo bat nha
bo phap hoa
bo hoa nghiem
bo bao tich
bo niet ban
bo dai tap
bo kinh tap
bo mat tong
LUAT TANG bout
bo luat
LUAN TANG bout
bo thich kinh
bo ty dam
bo trung quan
bo du gia
bo luan tap
bo kinh so
bo luat so
bo luan so
TAP TANG bout
bo chu tong
bo su truyen
bo su vung
bo muc luc
HT Tinh Hanh dtkĐại Tạng Kinh Việt Nam : Thanh Văn Tạng

Lời nói đầu của Vị chủ trì dịch Đại Tạng Kinh chữ Việt

 Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành tựu Đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Trang đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiện toàn ba tạng giáo điển, giúp Trung Quốc hồng phước sở hữu Trung văn Đại Tạng Kinh ... ® (đọc tiếp)
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656237
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
251
2450
10165
Friday, 24 May 2024