Kính Mong Quý Vị Xem Kinh, khi cần tra cứu những chữ cho rõ nghĩa nên vào trong
Phật Quang Đại Từ Điển, nhấn vào vần A B C ... muốn tìm. 
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]

800 IMG 6367 02

Phat Quang Tu Dien 1

Phật Quang Đại Từ điển sắp theo vần

 [ A ][ B ][ C ][ D ][ Đ ][ E ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ r ][ S ][ T ][ u ][ v ][ x ][ y]

 Những chữ màu xanh : r, u, v, x, y thiếu bản gốc, Kính mong Chư Thiện hữu tìm giúp cho.

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656241
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
255
2450
10169
Friday, 24 May 2024